www.applmath.az

Home az | ru | en

Dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

06/04/2022

12 aprel 2022-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasında 1211.01 – Diferensial tənliklər ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və informatika kafedrasının dissertantı Aygün Malik qızı Məmmədzadənin riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Diskret additiv, multiplikativ və poverativ törəmə anlayişlari və diskret törəməli diferensial tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələlərinin həllinə tətbiqləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi (əyani və distant şəkildə) keçiriləcəkdir.

 

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, IV mərtəbə, kitabxana.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Elmi  katib

Bookmark and Share