www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N - Dissertasiya işinin müzakirəsi

18/01/2022

26 yanvar 2022-ci il saat 13:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasının nəzdində 1211.01 - Diferensial tənliklər ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında (əyani və distant şəkildə) Lənkəran Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və informatika kafedrasının dissertantı Aygün Malik qızı Məmmədzadənin riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Diskret additiv, multiplikativ və poverativ törəmə anlayışları və diskret törəməli diferensial tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələlərinin həllinə tətbiqləri" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

Elmi  katib

Otaq: Koreya mərkəzi (301c)

BDU Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Bookmark and Share