www.applmath.az

Home az | ru | en

Dissertasiya işinin müzakirəsi

25/01/2022

03 fevral 2022-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasının nəzdində 2002.01-“Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında (əyani və distant şəkildə) Gəncə Dövlət Universitetinin Həndəsə və Cəbr kafedrasının doktorantı Natəvan Sabir qızı Həsənovanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi " Kiçik qalınlıqlı qeyri-bircins sferanın gərginlik-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi " mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

BDU, Əsas bina, Otaq 316

Elmi  katib

 

Bookmark and Share