www.applmath.az

Home az | ru | en

Dissertasiyasının müdafiəsi

28/01/2022

08 fevral 2022-ci il tarixində saat 13:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən BFD 2.17/1 Birdəfəlik Dissertasiya Şurasında 1201.01 – “Cəbr” ixtisası üzrə (əyani və distant şəkildə) Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Cəbr və həndəsə” kafedrasının doktorantı Kəmalə Mütalib qızı Vəliyevanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Qeyri-səlis modulların homologiyaları” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

BDU, əsas bina, III mərtəbə 316-cı otaq.

Elmi  katib

Bookmark and Share