www.applmath.az

Home az | ru | en

Doktorantın dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

09/06/2022

16 iyun 2022-ci il tarixində saat 1100-da Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi” kafedrasının doktorantı Vəli Əziz oğlu Bayramovun 1208.01-Ehtimal nəzəriyyəsi ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  “Sparre Andersen tipli sığorta riski proseslərinin ehtimal xarakteristikaları” adlı dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

Müzakirə Koreya mərkəzində keçiriləcəkdir

Bookmark and Share