www.applmath.az

Home az | ru | en

DİSSERTASİYA İŞİNİN MÜDAFİƏSİ

07/09/2022

14 sentyabr 2022-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası və Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının birgə iclasında 1211.01 – Diferensial tənliklər ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrasının doktorantı Türkan Səyyaf qızı Kərimlinin riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi Qeyri xətt fərq tənlikləri üçün məsələlərin həllinin araşdırılması mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

Otaq: Koreya mərkəzi

BDU Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

 

Bookmark and Share