www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

09/03/2022

E  L  A  N

15 mart 2022-ci il saat 13:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasında 1211.01 – Diferensial tənliklər ixtisası üzrə Gəncə Dövlət Universitenin “Diferensial tənliklər” kafedrasının dissertantı Zeynallı Fərəh Məmməd qızının riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Qeyri-lokal şərtli inteqro-diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi (əyani və distant şəkildə) keçiriləcəkdir.

 

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, IV mərtəbə, kitabxana

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

Elmi  katib

Bookmark and Share