www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

09/03/2022

E  L  A  N

15 mart 2022-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasında 2002.01-“Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə Gəncə Dövlət Universitenin “Ümumi texniki fənlər və texnologiya” kafedrasının dissertantı Natəvan Sabir qızı Həsənovanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Kiçik qalınlıqlı qeyri-bircins sferanın gərginlik-deformasiya vəziyyətinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi (əyani və distant şəkildə) keçiriləcəkdir.

 

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, IV mərtəbə, kitabxana

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

Elmi  katib

 

Bookmark and Share