www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

15/09/2022

E  L  A  N

20 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 9:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasının nəzdindəki 2002.01 – “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə elmi seminarda Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi texniki fənlər və texnologiya kafedrasının dissertantı Cəlalə Cəmşid qızı İsmayılovanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Radial qeyri-bircins silindrik örtüyün gərginlik-deformasiya vəziyyətinin təhlili” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

 

Elmi seminarın keçiriləcəyi yer:

BDU, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

Koreya mərkəzi

Elmi  katib

Bookmark and Share