www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N - Dissertasiya işinin müzakirəsi

18/01/2022

E  L  A  N

26 yanvar 2022-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasının nəzdində 1211.01 - Diferensial tənliklər ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında (əyani və distant şəkildə) Gəncə Dövlət Universitenin Riyazi analiz kafedrasının dissertantı Fərəh Məmməd qızı Zeynallının riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "Qeyri-lokal şərtli inteqro-differensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

Elmi  katib

Otaq: Koreya mərkəzi (301c)

BDU Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

 

Bookmark and Share