www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

19/10/2022

25 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasında 2002.01 – “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi texniki fənlər və texnologiya kafedrasının dissertantı Cəlalə Cəmşid qızı İsmayılovanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Radial qeyri-bircins silindrik örtüyün gərginlik-deformasiya vəziyyətinin təhlili” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, kitabxana, IV mərtəbə.

Elmi  katib

Bookmark and Share