www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

20/09/2022

27 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən FD 2.17 Dissertasiya Şurasında 1211.01 – “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və informatika kafedrasının dissertantı Vüsalə Sabir qızı Sultanovanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Üç diskret törəməli ikinci tərtib diferensial tənlik üçün Koşi və sərhəd məsələlərinin həllinin araşdırılması” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, 316-cı otaq.

Elmi  katib

Bookmark and Share