www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

10/03/2022

E L A N

2022-ci il mart ayının 18-də saat 1400-da Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasının doktorantı Əliyev İsmayıl Ələkbər oğlunun 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Müxtəlif tipli sorğuları olan xidmət-ehtiyatlanma sistemlərinin riyazi modellərinin və analizi üsullarının işlənməsi» mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.

Müzakirə TEAMS proqramı üzrə aparılacaqdır.

Bookmark and Share