www.applmath.az

Home az | ru | en

E L A N

27/03/2023

Riyazi fizika tənlikləri kafedrasında növbəti seminar 28 mart 2023-cü ildə saat  1000 -  da  keçiriləcəkdir.

Seminarın mövzusu: Hiperbolik tip yüklənmiş xətti diferensial tənlik üçün  inteqral şərtli bir məsələnin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli.

Məruzəçi: dos. Z.F. Xankişiyev

Seminarda iştrak etmək istəyən bütün əməkdaşlar dəvət olunurlar.

Otaq 319

Bookmark and Share