www.applmath.az

Home az | ru | en

ELAN

01/07/2014

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin II kursunda təhsil olan 29 əyani magistrant 27 iyun 2014 – cü il tarixində üç istiqamət – riyaziyyat, kompyuter elmləri və iqtisadiyyat istiqamətləri üzrə dissertasiya müdafiə edərək magistr dərəcəsi aldılar.

Müdafiələr beş ixtisaslaşmış elmi şuralarda keçirilmişdir. Bütün magistrantlar dissertasiya işlərini üğurla müdafıə etmış və yüksək ballarla qiymətləndirilmişlər.

Bookmark and Share