www.applmath.az

Home az | ru | en

III Beynəlxalq Avrasiya Fənnlərarası Konqresi - Barselona

15/05/2017

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin bir qrup müəllimi -Iqtisadi kibernetika kafedrasının müdiri  dosent Fərhad Mirzəyev, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrasının dosenti Aytəkin Əfəndiyeva , Əməiyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrasının baş  müəllimi , f.r.e.n. Mirvari Ağayeva , Iqtisadi kibernetika kafedrasının saat hesabı müəllimi  i.e.n. Namik Baxışov   26-30 aprel 2017-ci il tarixində İspaniyanın Barselona şəhərində  keçirilən III  Beynəlxalq Avrasiya Fənnlərarası Konqresində iştirak etmişlər.
Mirvari Ağayeva konqresdə təşkilat komitəsinin sədri adından açılış nitqi ilə çıxış etmişdir.Fərhad Mirzəyev və Mirvari  Ağayeva  bölmə iclaslarına rəhbərlik etmişlər.Konqres  iştirakçısı olan Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin 4 müəlliminin  hər biri bölmə iclaslarında  çıxış etmişlər və Autonoma  de Barselona Universitetində bakalavr , magistratura və doktorantura pillələrində dərs prosesi ilə tanış olmuşlar.

 

Bookmark and Share