www.applmath.az

Home az | ru | en

“İnformatika fənninin tədrisinin istiqamətlərinin araşdırılması” adlı seminar

28/12/2022

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında “İnformatika fənninin tədrisinin istiqamətlərinin araşdırılması” adlı mövzusunda seminar təşkil olunmuşdur.

Xülasə

Ümumtəhsil məktəblərində “Informatika” fənninin - məktəb  informatikasının qarşısında qoyulan əsas məqsəd gənc nəslin müasir informasiya cəmiyyətində aktiv fəaliyyətə başlaması üçün informasiya texnologiyaları sahəsində lazımı baza biliklərinin mənimsəməsinə və praktiki vərdişlərin əldə etməsinə nail olmaqdan, həm də başqa  fənlərin daha da dərindən öyrənilməsi üçün əlverişli zəminin yaradılmasından ibarətdir.

İnformatikanın müxtəlif istiqamətlərdə tədrisinin əsas məzmunu, araşdırılmalı olan mövzuları, onlar arasında əlaqələr, istiqamətlərin xüsusiyyətləri müqayisəli təhlil edilir, ən çox diqqət verilməli olan məsələlər müəyyənləşdirilir.

Bookmark and Share