www.applmath.az

Home az | ru | en

Online elmi seminarı keçiriləcəkdir.

04/07/2022

29 iyun 2022 ci  il tarixində saat 13.30-da Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasınin Teams platforması üzərindən online elmi seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda kafedranın dosenti Orucova Tutu Vaqif qızının “Paylanmış sistemlərdə informasiyanın tranzakt emalının tədqiqi” mövzusunda məruzə etmişdir.

Tədqiqat işində paylanmış sistemlər haqqında ümumi məlumat verilir. Paylanmış sistemlərin tətbiq sahələri tədqiq olunur. Paylanmış sistemlərdə informasiyanın tranzakt emalı məsələlərinə baxılır. Tranzaksiya, alttranzaksiya, onların xassələri, tranzaksiyaların idarə olunması sisteminə qoyulan əsas tələblər araşdırılır. İnformasiyanın tamlığını təmin edən alqoritmlər təklif olunur.

Elmi seminar mövzu ətrafında sualların cavablandırılması ilə öz işini yekunlaşdırdı.

 

Bookmark and Share