www.applmath.az

Home az | ru | en

Professor Yaqub Şərifov impakt faktorı olan jurnalın redaktoru təyin olunmuşdur.

04/07/2021

Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrasının  professoru Yaqub Şərifov impakt faktoru 2.713 olan “Symmetry” jurnalının "Symmetry in Nonlinear Functional Analysis and Optimization Theory II" adlı xüsusi buraxılışının redaktoru təyin olunmuşdur.

Bookmark and Share