www.applmath.az

Home az | ru | en

İqtisadi kibernetika kafedrasında növbəti seminar olmuşdur.

27/10/2022

27.10.2022-ci il tarixində İqtisadi kibernetika kafedrasında növbəti seminar olmuşdur.Kafedra müdiri Fərhad Mirzəyev «İqtisadiyyatın Çin modeli» mövzusunda çıxış etmişdir.O,Çinin dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu qeyd etməklə statistik faktlarla ölkədə ümumi daxili məhsulun artmasını,xarici ölkələrdə işləyən çinlilərin hesabına ölkələrinə milyardlarla gələn kapitalı və ondan irəli gələn müsbət tendensiyanı şərh etdi.Sonda o,gələn seminarların birində Çinin dünəni bugünü və gələcəyi mövzusunda çıxış edəcəyini qeyd etdi.

Bookmark and Share