www.applmath.az

Home az | ru | en

Qızıl medal və Keyfiyyət diplomu

20/05/2013

Bakı Dövlət Universitetinin, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, prof. Məhəmməd Fərman oğlu Mehdiyev yüksək keyfiyyətli fəaliyyətinə, Riyaziyyat və mexanika elminə verdiyi fundamental tövhələrə görə Avropa İttifaqının “Elm və sənayə palatası” tərəfindən “Qızıl medal və Keyfiyyət diplomuna” layiq görülmüşdür.
Bu Avropanın ən mötəbər mükafatıdır

.

Bookmark and Share