www.applmath.az

Home az | ru | en

Rektor beynəlxalq elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü seçilib

17/10/2018

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov Norveçdə dərc edilən International Journal of Analytical Mass Spectrometry and Chromatography (Analitik Kütlə Spektrometriyası və Xromatoqrafiya) beynəlxalq jurnalının redaksiya heyətinin üzvü seçilib.

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış alimlərin təmsil edildiyi junal kütlə spektometriyası və xromatoqrafiya sahəsində nüfuzlu nəşr hesab edilir.

Köhnə sovetlər birliyindən yalnız Rusiyadan olan alimlərin daxil edildiyi redaksiya heyətinə akademik Abel Məhərrəmovun üzv seçilməsi Azərbaycanın kütlə spektometriyası və xromatoqrafiya sahəsində çalışan alimlərinin elmi nəticələrinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunmasına, elmimizin nüfuzunu daha da yüksəldilməsinə öz müsbət təsirini göstərəcək.

Bookmark and Share