www.applmath.az

Home az | ru | en

“Riyazi kibernetika” kafedrasında elmi seminar keçirilmişdir

29/09/2022

26 sentyabr 2022-ci il tarixində Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi “Riyazi kibernetika” kafedrasının elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda kafedranın dosentiRamazanov Əli Behdaş oğlu çıxış etmişdir.

Məruzənin adı:

“Diskret arqumentli funksiyaların bükülməsi və onların tətbiqi”

Xülasə:

Məlumdur ki, qradiyent tipli alqoritmlər diskret optimallaşdırma məsələlərində həmiışə optimal həlli tapmır. Ona görədə həmin alqotimlərin xətasının tapılması zərurəti yaranır. Çıxışda diskret optimallaıdırma məsələsinə baxılır. Məqsəd funksiyasının bükülməsi anlayışı daxil edilir. Bükülmə terminində qradiyent alqoritmin baxılan məsələ üçün zəmanətli xətası tapılır. Bu xəta əvvəlki xətalardan daha dəqiqdir. Həmçinin xəta terminidə qradiyent həllin optimallığı üçün kafi şərt verilir.

İştirak etmişdir: 8 nəfər: 2 professor, 4 dosent, 2 magistrant

Bookmark and Share