www.applmath.az

Home az | ru | en

Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları mövzusunda Beynalxalq Konfrans keçirilib

09/06/2014

05-06 iyun 2014-cü il tarixində Gəncə şəhərində, Gəncə Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi "Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları" mövzusunda Beynalxalq Konfrans keçirilib. Konfransda Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin bir sıra əməkdaşları - elmi işlər üzrə dekan müzvini, dos. Z.F. Xankişiyev, dos. O.H.Əsədova, dos. N.Ə.Əliyev, dos. Y.Ə. Şərifov, dos. N.Q, Məmmədova, dos. O.M. Məmmədov, dos. A.X.Abbasova, dos. A.T.Əfəndiyevz, b/m. S.Z.Əhmədov, b/m. F.İ.Qurbanov iştirak etmiş və məruzələrlə çıxış etmişlər.

Bookmark and Share