www.applmath.az

Home az | ru | en

Türkiyə Cümhuriyyətinin Sivas şəhərində keçirilən 17 –ci Beynəlxalq Simpoziumu

14/06/2016

Fakültənin Iqtisadi kibernetika kafedrasının müdiri, dosent Fərhad Əlif oğlu Mirzəyevin 02-04 iyun 2016-cı il tarixində Türkiyə Cümhuriyyətinin Sivas şəhərində keçirilən 17 –ci Beynəlxalq Ekonometrika , Əməliyyatlar Tədqiqi və Statistika adlı Simpoziumu haqqında.

Iqtisadi kibernetika kafedrasının müdiri, dosent Fərhad Əlif oğlu Mirzəyev   02-04 iyun 2016-cı il tarixində Türkiyə Cümhuriyyətinin Sivas şəhərində keçirilən 17 –ci Beynəlxalq Ekonometrika , Əməliyyatlar Tədqiqi və Statistika adlı Simpoziumda iştirak etmişdir.O Simpoziumda olduğu müddətdə plenar  və bölmə iclaslarında , müxtəlif disputlarda iştirak etmiş , 02 iyun tarixində təqdim etdiyi mövzu üzrə çıxış etmişdir.

Bookmark and Share