www.applmath.az

Home az | ru | en

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin əməkdaşları Beynəlxalq konfransda

20/12/2019

İqtisadi kibernetika kafedrasının əmakdaşları Fərhad Mirzəyev, Rafiq Quliyev, Əməliyyatlatr tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrasının əməkdaşı Qurban  Qasımov  18-20 dekabr  2019-cu il tarixində Azərbaycan Texniki Universitetində keçirilən "Azərbaycan  və TürkiyəUniversitetləri: təhsil, elm, texnologiya" adlı Beynəlxalq elmi-praktiki konfransında iştirak etmiş, bölmə iclaslarında məruzə ilə çıxış etmişlər.

Bookmark and Share