www.applmath.az

Home az | ru | en

Djabrailov Shamo Isax

Vice dean of the fakulty of Applied mathematics and cybernetics,assist.prof., lecturer
Work telephone: +994-12-510-56-31
e-mail: şamo_c@mail.ru

PERSONAL DATA
1946 was born in Jabrail region of Azerbaijan
1953-1964 went to secondary school 
1964-1969 entered and graduated from the faculty of mechanics and mathematics of BSU
1969-1971 served in the army
1971-1976 leading engineer-programmist in the institute of Cybernetics of the Academy of Sciences of Azerbaijan
1976-1993 chieef engineer in the Geology Committee
1993-1995 prezident of the INAS association
1995-1997, head of the Center of Humanitarian inverfigations and planning at the Parlement of Azerbaijan Republic
1997 fill now, works at the department of information Technologies and programming at the fakulty of applied Mathematics and Cybernetics of BSU
author of 4 articles, 1 patent

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS
1. First order Necessary Optimalty Conditions for Sustems üith three-point boundary Conditions
2.Условия оптимальности для систем с трех - точечными граничными условиями
3. Устойчивость задачи оптимального управления для системы с трехточечными граничными условиями // Вестник Бакинского Университета, №3, 2009, с. 62-66.
4. Necessary conditions of second order optimality for systems with three-point boundary conditions // Int. CONF. Of mathematical sciences, 2009, Turkey, p.386.
5. Sincular controls in the sense of pontryacin`s maximum principle for controlled systems with three-point boundary conditions // Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının xəbərləri, №1, 2010,s.241-250.
6. Необходимые условия оптимальности второго порядка в классическом смысле в управляемых задачах оптимального управления трехточечными условиями. // Международный научно-технический журнал Проблемы управления и информатики, 2010, №2, С.200-209.
7. Avtoreferat "Üçnöqtəli sərhəd məsələləri və onlara təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi", Bakı,2010

BOOKS and PROGRAMS
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
5. Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları,Bakı,2015,238 s. dərs vəsaiti

Bookmark and Share