www.applmath.az

Home az | ru | en

Elmi Şura

Fakültənin elmi Şurası tədrisinin və elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və onları müasir tələbələr səviyyəsinə qaldırmaq məqsədi ilə məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul olunur.
Elmi Şura fakültənin strukturunu təsdiq edir, kafеdraların və ETL-nın hesabatlarını qəbul edir, elmi-tədqiqat işlərinin planlarını təsdiq edir, fakültədə tədris, elmi tədqiqat işləri, beynəlxalq əlaqələr və digər məsələlər tez-tez elmi şuranın iclaslarında müzakirə obyekti olur. Elmi Şura fakültənin dekanının seçir və vaxtaşırı onun hesabatını dinlyir. Fakültədə çalışan professor-müəllim heyətinin seçkisini aparır. Onlara elmi adlar verir və s.

TƏTBIQI RIYAZIYYAT VƏ KIBERNETIKA FAKÜLTƏSININ ELMI ŞURASI AŞAĞIDAKI TƏRKIBDƏ FƏALIYYƏT GÖSTƏRIR

 1. Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu - dekan, sədr
 2. Kazımov Cavanşir Kazım oğlu - dekan müavini, sədr müavini
 3. Xankişiyev Zakir Fərman oğlu - dekan müavini, elmi katib
 4. Cəbrayılov Şamo İsax oğlu - dekan müavini
 5. Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu - kafedra müdiri
 6. Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu - kafedra müdiri
 7. Hacıyev Asəf Hacı oğlu - kafedra müdiri
 8. İsgəndərov Asəf Daşdəmir oğlu - kafedra müdiri
 9. Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu - kafedra müdiri
 10. Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu - kafedra müdiri
 11. Orucov Həmzağa Davud oğlu -kafedra müdiri
 12. Tağıyev Namiq Faiq oğlu - kafedra müdiri
 13. Xəlilov Mübariz Sevdimalı oğlu - kafedra müdiri əvəzi
 14. Süleymanov Nizami Söhbət oğlu - dosent, fakultənin həmkərlar təşkilatın sədri
 15. Hüseynov Hidayət Məhəmməd oğlu - professor
 16. Nəsirova Tamilla Hilal qızı - professor
 17. Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu - professor
 18. Tağıyev Rafiq Qələndər oğlu - dosent
 19. Mahmudzadə Ramin Əlinazim oğlu - dosent
 20. Əliyev Nihan Əlipənah oğlu - dosent
 21. Cəlilov Kamran Əziz oğlu - dosent
 22. Həmidov Rəfael Hüseyn oğlu - dosent
 23. Quliyev Rafiq Meyxoş oğlu - dosent
 24. Həsənov Feyruz Misir oğlu - dosent
 25. Həşimov Sadıq Akif oğlu - dosent
 26. Ağamaliyev Rauf  Xalid oğlu - dosent
 27. Abdullayev Cavid Sadıq oğlu - dosent
Bookmark and Share