www.applmath.az

Home az | ru | en

İNFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI VƏ PROQRAMLAŞDIRMA KAFEDRASI

Kafedranın tarixi
1993-cü ildə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində EHM və proqramlaşdırma kafedrası yaradılmışdır. 1993-1997-ci illərdə kafedraya informatika sahəsində respublikada tanınmış mütəxəssis fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Mahmudzadə Ramin Əlinazim oğlu başçılıq etmişdir. 
1997-ci ildən kafedranın adı dəyişdirilmiş, İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası adlandırılmış və həmin ildən hal-hazıra kimi kafedraya əməkdar müəllim, texnika elmləri doktoru, professor Ələkbər Əli Ağa oğlu Əliyev başçılıq edir. Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu 1982-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 1989-cu ildə o, Ukrayna MEA-nın V.M.Qluşkov adına Kibernetika İnstitutunda 05.13.17 - informatikanın nəzəri əsasları ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını, 1996-cı ildə Kiyev şəhərində “Tətbiqi informatika” institutunda 05.13.04 - informasiyanın işlənməsi vəidarəetmə sistemləri ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Kafedra müdiri, t.e.d., prof. Ə.Ə.Əliyev AMEA-nın İnformasiya texnologiyaları institutunda fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının sədr müavinidir. Prof. Ə.Ə.Əliyev Rusiyada və Ukraynada Nəşr olunan 4 beynəlxalq jurnalın redaksiya heyətinin üzvü, Azərbaycanda isə Bakı Universitetinin Xəbərləri və İnformasiya texnologiyaları problemləri jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. 
Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının beynəlxalq əlaqələri çox genişdir. Kafedra M.V.Lomonosov adına MDU ilə, Ukrayna MEA-nın Kibernetika institutu, Riyazi maşınların və sistemlərin problemləri institutu ilə, Ukraynanın Vinnitsa Milli Texniki Universiteti ilə, Rusiyanın Voronej Dövlət Texniki Universiteti ilə sıx elmi əlaqələr saxlayır.

Kafedranın ştat cədvəli

 1. Kafedra müdiri t.e.d. prof. Əliyev Ələkbər Əli Ağa o.
 2. F.r.e.n. dos.Süleymanov Nizami Soyfat o.
 3. F.r.e.n., dos. Camalov Zeynal Ramazan o.
 4. F.r.e.n., dos. Cəbrayılov Şamo İsax o.
 5. İ.e.n., dos. Orucova Tutu Vaqif q.
 6. T.e.n., dos. Mehdiyev Hicran Bahadur o.
 7. F.r. üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Sadayev Əzbər Şamı o.
 8. t.ü.f.d., müəllim Bağırova Sevinc Ələkbər q.
 9. B/m, Haciyev Rəmzi Niyazi o.
 10. B/m. Qurbanov Fuad İsgəndər o.
 11. müəllim Əlizadə Pərvin Elçin q.

2021-2023-cü illər üçün kafedrada Elmi istiqamət
Bulud texnologiyalarının tədqiqi

Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik, dərs vəsaiti və proqramlar

 1. А.А.Алиев Распределенные системы обработки информации, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2003
 2. Ə.Ə.Əliyev və b. İngiliscə-rusca-azərbaycanca informatika, telekommunikasiya, radioelektroika üzrə lüğət, Bakı, 2004
 3. Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov Kompüterin arxitekturası və əməliyyat sistemləri, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2007
 4. Ə.Ə.Əliyev, A.Y.Əliyev, C.K.Kazımov İnformatikanın əsasları, Bakı, BDU, 2008
 5. Ə.Ə.Əliyev, R.N.Qədirov  C və Paskal dillərində proqramlaşdırma, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2008
 6. Ə.Ə.Əliyev, R.Ə.Mahmudzadə, C.K.Kazımov və b.  Fənn proqramları, Bakı, BDU, 2013
 7. Ə.Ə.Əliyev və b. Cəbrin tətbiqiləri: kodlar nəzəriyyəsi və kriptologia.  Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2015
 8. Ə.Ə.Əliyev və b. İnformatika, Dərs vəsaiti, Bakı, 2015
 9. Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov Alqoritmik dillər, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2016
 10. Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov  Alqoritmik dillər, Proqram, Bakı, BDU, 2016
 11. T.V. Orucova və b. Microsoft Excel elektron prosessoru, dərs vəsait, Bakı, 2016
 12. Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov  Alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları, dərs vəsaiti, Bakı, 2017
 13. Ə.Ə.Əliyev və b. Fənn proqramları, Bakı, BDU, 2017
 14. Z.R. Camalov  və b. Нечеткая методология многокритериального ранжирования университетов, monoqrafiya, Palmarium Academic Publishing, Almaniya, Mauritius, 2017
 15. N.S.Süleymanov, R.X. Ağamaliyev  və b. Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası, dərs vəsaiti, Bakı, 2017
 16. T.V.Orucova və b. Informasiya təhlükəsizliyi, dərs vəsaiti, Bakı, 2018


Kafedrada bakalavriat pilləsində tədris olunan fənlər

Seçmə Fənlər

Kafedrada magistratura pilləsində tədris olunan fənlər

Bookmark and Share