www.applmath.az

Home az | ru | en

TƏTBIQI ANALİZİN RIYAZI ÜSULLARI KAFEDRASI

"Tətbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrası 2002-ci ilin fevralında Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə yaradılmışdır. Kafedraya AMEA-nın müxbir üzvü, f.r.e.d., professor M.F.Mehdiyev rəhbərlik edir və kafedrada 1 professor, 4 dosent, 1 baş müəllim, 1 baş laborant çalışır.

 1. Akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman o.
 2. F.r.e.d., prof. Şərifov Yaqub Əmiyar o.
 3. F.r.e.d., prof. Əliyev Nihan Əlipənah o.
 4. Mex.e.d., dos. Fətullayeva Laura Faiq q.
 5. F.r.e.n., dos. Əhmədov Ramiz Həşim o.
 6. F.r.e.n. dos. Fomina Nina İlyiniçna.
 7. F.r.e.n., müəllim Tağıyev Hikmət Tahir o.2009-2011-ci illər üçün kafedrada Elmi istiqamət

 1. Bütöv mühit mexanikasının riyazi məsələləri.
 2. Lokal və qeyri lokal şərtli xətti diferensial tənliklərin həllinin varlığı üçün zəruri və kafi şərt.
 3. Lokal və qeyri lokal şərtli optimal idarəetmə məsələlərinin keyfiyyət tədqiqi.


Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik və proqramlar

 1. Determinantlar nəzəriyyəsi. Əhmədov N.Q. Bakı-2002. Metodik göstəriş.
 2. Ədədi və funksional sıralar. Mehdiyev M.F., Şərifov Y.Ə. Bakı-2004. Dərs vəsaiti.
 3. Asimptotiçeskiy analiz nekotorıx prostranstvennıx zadaç teorii upruqosti dlə polıx tel. Mehdiyev M.F. «Elm» nəşriyyatı-2008. 320 s.
 4. Ədədi üsullar. Mehdiyev M.F.,  Əhmədov R.H., Eyvazov E, Şərifov Y.Ə. Bakı-2008. Dərslik.
 5. Ədədi üsullar. Mehdiyev M.F., Əhmədov R.H., Eyvazov E, Şərifov Y.Ə. Bakı-2008.Fənn proqramı .


Kafedra müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, f.r.e.d., professor Mehdiyev M.F. Universitetin nəzdində yaradılmış ixtisaslaşmış N 02.016 saylı dissertasiya şurasının sədridir. Kafedranın dosenti N.Q.Əhmədov həmin şuranın katibidir.

Tədris olunan əsas fənlər:
Bakalavr pilləsi üzrə:
Ədədi üsullar, Riyazi analiz, Xətti cəbr, Fərq sxemləri nəzəriyyəsi.
Magistratura pilləsi üzrə:
Riyazi modelləşdirmənin əsasları, Bioloji və təbiət proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi, Iqtisadi sistemlərin riyazi modelləri, Sosialogiyanın riyazi modelləri.

Kafedra Moskva Dövlət Universiteti, Rusiya Elmlər Akademiyasının Hesablama Mərkəzi, Cənub Federal Universiteti, Sankt-Peterburq, Rostov, Kuban, Kazan dövlət universitetləri (Rusiya), Kiyev, Dnepropetrovsk, Donetsk universitetləri (Ukrayna), Beer-Şeva (İsrail), Kemberq (İngiltrə) universitetlri ilə elmi-yaradıcılıq əlaqələri saxlayır.

Bookmark and Share